וולפסון-חודורוב תל אביב  מגרש 3

כל הלו"ז
יוני - יולי 2017
25
ראשון
26
שני
27
שלישי
28
רביעי
29
חמישי
20:30
-
22:30
131067|מגרש 3 ג|22|574E5405-9EF5-4514-BBB0-C49AD08DE311
20:30
-
22:30
131065|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
21:00
-
23:00
131066|מגרש 3 ב|21|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
30
שישי
16:30
-
18:30
B
₪420
131082|מגרש 3 א|20|
16:30
-
18:30
131095|מגרש 3 ג|22|90F1D592-7047-40A9-82D8-39AC4C696A62
1
שבת
19:00
-
21:00
D
₪450
132286|מגרש 3 ג|22|
19:00
-
21:00
132285|מגרש 3 א|20|996AFB08-D3B5-409B-A6CA-A133AE79E41D
21:00
-
23:00
D
₪450
132305|מגרש 3 א|20|
21:00
-
23:00
132306|מגרש 3 ג|22|9B054AEA-7807-481D-859B-1B3C51E002DA
יולי
2
ראשון
20:00
-
22:00
132181|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
20:00
-
22:00
132186|מגרש 3 ג|22|A1382D02-5C19-4DAC-9E9E-97B3FC5EC2CF
3
שני
20:30
-
22:30
D
₪450
132196|מגרש 3 ג|22|
20:30
-
23:00
C
₪450
132191|מגרש 3 ב|21|
4
שלישי
20:00
-
22:30
C
₪450
132211|מגרש 3 א|20|,132212|מגרש 3 ג|22|
21:00
-
23:15
132227|מגרש 3 ב|21|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
5
רביעי
20:30
-
22:30
132235|מגרש 3 ג|22|A5E9F30B-4290-4C0B-BE1B-073601457C6B
20:30
-
23:00
132231|מגרש 3 א|20|BDAB400A-73E9-48DC-AFE0-4F06B15E2A92
6
חמישי
20:30
-
22:30
B
₪420
132240|מגרש 3 ב|21|,132241|מגרש 3 ג|22|
20:30
-
22:30
132239|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
7
שישי
16:30
-
18:30
B
₪420
132259|מגרש 3 א|20|
16:30
-
18:30
D
₪450
132263|מגרש 3 ג|22|
8
שבת
19:00
-
21:00
D
₪450
132287|מגרש 3 א|20|,132288|מגרש 3 ג|22|
21:00
-
23:00
D
₪450
132307|מגרש 3 א|20|
21:00
-
23:00
132308|מגרש 3 ג|22|9B054AEA-7807-481D-859B-1B3C51E002DA
יולי
9
ראשון
20:00
-
22:00
132182|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
20:00
-
22:00
132187|מגרש 3 ג|22|A1382D02-5C19-4DAC-9E9E-97B3FC5EC2CF
10
שני
20:30
-
22:30
D
₪450
132199|מגרש 3 ג|22|
20:30
-
23:00
C
₪450
132192|מגרש 3 ב|21|
11
שלישי
20:00
-
22:30
C
₪450
132213|מגרש 3 א|20|,132214|מגרש 3 ג|22|
21:00
-
23:15
132228|מגרש 3 ב|21|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
12
רביעי
20:30
-
22:30
132236|מגרש 3 ג|22|A5E9F30B-4290-4C0B-BE1B-073601457C6B
20:30
-
23:00
C
₪450
132232|מגרש 3 א|20|
13
חמישי
20:30
-
22:30
B
₪420
132243|מגרש 3 ב|21|,132244|מגרש 3 ג|22|
20:30
-
22:30
132242|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
14
שישי
16:30
-
18:30
B
₪420
132260|מגרש 3 א|20|
16:30
-
18:30
D
₪450
132266|מגרש 3 ג|22|
15
שבת
19:00
-
21:00
D
₪450
132289|מגרש 3 א|20|,132290|מגרש 3 ג|22|
21:00
-
23:00
D
₪450
132309|מגרש 3 א|20|
21:00
-
23:00
132310|מגרש 3 ג|22|9B054AEA-7807-481D-859B-1B3C51E002DA
יולי
16
ראשון
20:00
-
22:00
132183|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
20:00
-
22:00
132188|מגרש 3 ג|22|A1382D02-5C19-4DAC-9E9E-97B3FC5EC2CF
17
שני
20:30
-
22:30
D
₪450
132202|מגרש 3 ג|22|
20:30
-
23:00
C
₪450
132193|מגרש 3 ב|21|
18
שלישי
20:00
-
22:30
C
₪450
132215|מגרש 3 א|20|,132216|מגרש 3 ג|22|
21:00
-
23:15
132229|מגרש 3 ב|21|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
19
רביעי
20:30
-
22:30
132237|מגרש 3 ג|22|A5E9F30B-4290-4C0B-BE1B-073601457C6B
20:30
-
23:00
C
₪450
132233|מגרש 3 א|20|
20
חמישי
20:30
-
22:30
132245|מגרש 3 א|20|,132246|מגרש 3 ב|21|,132247|מגרש 3 ג|22|
21
שישי
16:30
-
18:30
B
₪420
132261|מגרש 3 א|20|
16:30
-
18:30
D
₪450
132269|מגרש 3 ג|22|
22
שבת
19:00
-
21:00
D
₪450
132291|מגרש 3 א|20|,132292|מגרש 3 ג|22|
21:00
-
23:00
D
₪450
132311|מגרש 3 א|20|,132312|מגרש 3 ג|22|
יולי
23
ראשון
20:00
-
22:00
132184|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
20:00
-
22:00
132189|מגרש 3 ג|22|A1382D02-5C19-4DAC-9E9E-97B3FC5EC2CF
24
שני
20:30
-
22:30
D
₪450
132205|מגרש 3 ג|22|
20:30
-
23:00
C
₪450
132194|מגרש 3 ב|21|
25
שלישי
20:00
-
22:30
C
₪450
132217|מגרש 3 א|20|,132218|מגרש 3 ג|22|
21:00
-
23:15
132230|מגרש 3 ב|21|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
26
רביעי
20:30
-
22:30
D
₪450
132238|מגרש 3 ג|22|
20:30
-
23:00
C
₪450
132234|מגרש 3 א|20|
27
חמישי
20:30
-
22:30
B
₪420
132249|מגרש 3 ב|21|,132250|מגרש 3 ג|22|
20:30
-
22:30
132248|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
28
שישי
16:30
-
18:30
B
₪420
132262|מגרש 3 א|20|
16:30
-
18:30
D
₪450
132272|מגרש 3 ג|22|
29
שבת
19:00
-
21:00
D
₪450
132293|מגרש 3 א|20|,132294|מגרש 3 ג|22|
21:00
-
23:00
D
₪450
132313|מגרש 3 א|20|,132314|מגרש 3 ג|22|
יוליאוגוסט
30
ראשון
20:00
-
22:00
132185|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
20:00
-
22:00
132190|מגרש 3 ג|22|A1382D02-5C19-4DAC-9E9E-97B3FC5EC2CF
31
שני
20:30
-
22:30
D
₪450
132208|מגרש 3 ג|22|
20:30
-
23:00
C
₪450
132195|מגרש 3 ב|21|
1
שלישי
2
רביעי
3
חמישי
4
שישי
5
שבת
5

מחירים ותנאים

יחידה סוגשעתיים

מחיר ₪420.00, תשלום מראש, ניתן לבטל עד 3 ימים לפני האירוע, דמי ביטול ₪15.00 *

יחידה סוגשעתיים וחצי

מחיר ₪450.00, תשלום מראש, ניתן לבטל עד 3 ימים לפני האירוע, דמי ביטול ₪15.00 *

יחידה סוגיחידה רגילה חצי מגרש

מחיר ₪450.00, תשלום מראש, ניתן לבטל עד 3 ימים לפני האירוע, דמי ביטול ₪15.00 *

(*) דמי הביטול יחולו על כל ביטול עסקה עד למועד האחרון לביטול שצוין. לא ניתן לבטל עסקה לאחר המועד האחרון ולא יינתן החזר כספי.

פרטים ומיקום

מגרש 3

ניהול מדינת הכדורגל   0532313081
כתובת וולפסון חודורוב Google   Waze
שלושה מגרשי דשא סינטטי להשכרה. כל מגרש סינטטי מתאים ל-6*6. ניתן להשכיר את שלושת המגרשים למשחק 11*11.
מתאים לכדורגל 11*11
משטח דשא סינטטי
תאורה ✓
שערים (5X2 מטרים) כמות: 6
שערים (7X2 מטרים) כמות: 2

טפסים להורדה

נא להוריד את הטופס לחתום עליו ולהביא אתכם בפעם הראשונה בה באים לשחק, או לכשתתבקשו.

נא ללחוץ כאן להורדת כללי ההשכרה

באחריות מנהל הקבוצה להחתים את כל השחקנים הבאים לשחק. נא להוריד את טופס התחייבות קבוצתית לחתום ולהביא למגרש

נא ללחוץ כאן להורדת התחייבות קבוצתית
Close

הזמנת יחידות

Close

יחידה זו כבר נוספה לסל. על-מנת להסיר מהסל נא ללחוץ על הסרה.

יחידה זו סגורה לרישום

Close

יחידה זאת רשומה על שמך - לפרטים נא לעבור להזמנות שלי

ההזמנות שלי
Close

הגבלת יחידות למשתמש

באפשרותך להזמין לכל היותר 10 יחידות

Close

הכרטיסיה תאפשר לך להזמין יחידות לאותו מאותו סוג כפי שמופיע למעלה. הכרטיסיה תקפה למתחם זה בלבד

Close

ניקוב כרטיסיה

יחידה סוג 

היחידה תוקצה לטובתך ותופחת מסך היחידות שנותרו בכרטיסיה

Close

הזמנת יחידה קבועה

1
מגרש 3

היחידות שייבחרו ייסגרו לטובתך למשך מס' השבועות שצוין. בשלב הבא תוכל/י לבטל יחידות מהיחידות שתבחר/י

Close

נא להיכנס לחשבונך או להירשם ליצירת חשבון חדש

כניסה רישום he-IL 7 וולפסון-חודורוב 20 1 0 0 20 0 0 3 0
עזרה
כל הזכויות שמורות © פוטבול אונליין בע"מ.