הבונים - מגרש

הבונים
יוני 2024
23
ראשון
20:00
הבונים
437774
21:00
הבונים
437775
22:00
הבונים
437776
24
שני
19:00
הבונים
437777
20:00
הבונים
437778
21:00
הבונים
437779
22:00
הבונים
437780
25
שלישי
20:00
הבונים
437781
21:00
הבונים
437782
22:00
הבונים
437783
26
רביעי
19:00
הבונים
437784
20:00
הבונים
437785
21:00
הבונים
437786
22:00
הבונים
437787
27
חמישי
19:00
הבונים
437788
20:00
הבונים
437789
21:00
הבונים
437790
22:00
הבונים
437791
28
שישי
08:00
הבונים
437792
09:00
הבונים
437793
10:00
הבונים
437794
11:00
הבונים
437795
12:00
הבונים
437796
13:00
הבונים
437797
14:00
הבונים
437798
19:00
הבונים
437799
20:00
הבונים
437800
21:00
הבונים
437801
22:00
הבונים
437802
29
שבת
08:00
הבונים
437803
09:00
הבונים
437804
10:00
הבונים
437805
11:00
הבונים
437806
12:00
הבונים
437807
13:00
הבונים
437808
14:00
הבונים
437809
19:00
הבונים
437810
20:00
הבונים
437811
21:00
הבונים
437812
22:00
הבונים
437813
יונייולי
30
ראשון
19:00
הבונים
438817
20:00
הבונים
438818
21:00
הבונים
438819
22:00
הבונים
438820
1
שני
19:00
הבונים
438821
20:00
הבונים
438822
21:00
הבונים
438823
22:00
הבונים
438824
2
שלישי
20:00
הבונים
438825
21:00
הבונים
438826
22:00
הבונים
438827
3
רביעי
19:00
הבונים
438828
20:00
הבונים
438829
21:00
הבונים
438830
22:00
הבונים
438831
4
חמישי
19:00
הבונים
438832
20:00
הבונים
438833
21:00
הבונים
438834
22:00
הבונים
438835
5
שישי
08:00
הבונים
438836
09:00
הבונים
438837
10:00
הבונים
438838
11:00
הבונים
438839
12:00
הבונים
438840
13:00
הבונים
438841
14:00
הבונים
438842
19:00
הבונים
438843
20:00
הבונים
438844
21:00
הבונים
438845
22:00
הבונים
438846
6
שבת
08:00
הבונים
438847
09:00
הבונים
438848
10:00
הבונים
438849
11:00
הבונים
438850
12:00
הבונים
438851
13:00
הבונים
438852
14:00
הבונים
438853
19:00
הבונים
438854
20:00
הבונים
438855
21:00
הבונים
438856
22:00
הבונים
438857
1
1 / 1
כניסה רישום 1 he-IL 63 הבונים - מגרש 0 0 1 0 1 Habonim 0
0
יוני 2024
23
ראשון
20:00
הבונים
437774
21:00
הבונים
437775
22:00
הבונים
437776
24
שני
19:00
הבונים
437777
20:00
הבונים
437778
21:00
הבונים
437779
22:00
הבונים
437780
25
שלישי
20:00
הבונים
437781
21:00
הבונים
437782
22:00
הבונים
437783
26
רביעי
19:00
הבונים
437784
20:00
הבונים
437785
21:00
הבונים
437786
22:00
הבונים
437787
27
חמישי
19:00
הבונים
437788
20:00
הבונים
437789
21:00
הבונים
437790
22:00
הבונים
437791
28
שישי
08:00
הבונים
437792
09:00
הבונים
437793
10:00
הבונים
437794
11:00
הבונים
437795
12:00
הבונים
437796
13:00
הבונים
437797
14:00
הבונים
437798
19:00
הבונים
437799
20:00
הבונים
437800
21:00
הבונים
437801
22:00
הבונים
437802
29
שבת
08:00
הבונים
437803
09:00
הבונים
437804
10:00
הבונים
437805
11:00
הבונים
437806
12:00
הבונים
437807
13:00
הבונים
437808
14:00
הבונים
437809
19:00
הבונים
437810
20:00
הבונים
437811
21:00
הבונים
437812
22:00
הבונים
437813
יונייולי
30
ראשון
19:00
הבונים
438817
20:00
הבונים
438818
21:00
הבונים
438819
22:00
הבונים
438820
1
שני
19:00
הבונים
438821
20:00
הבונים
438822
21:00
הבונים
438823
22:00
הבונים
438824
2
שלישי
20:00
הבונים
438825
21:00
הבונים
438826
22:00
הבונים
438827
3
רביעי
19:00
הבונים
438828
20:00
הבונים
438829
21:00
הבונים
438830
22:00
הבונים
438831
4
חמישי
19:00
הבונים
438832
20:00
הבונים
438833
21:00
הבונים
438834
22:00
הבונים
438835
5
שישי
08:00
הבונים
438836
09:00
הבונים
438837
10:00
הבונים
438838
11:00
הבונים
438839
12:00
הבונים
438840
13:00
הבונים
438841
14:00
הבונים
438842
19:00
הבונים
438843
20:00
הבונים
438844
21:00
הבונים
438845
22:00
הבונים
438846
6
שבת
08:00
הבונים
438847
09:00
הבונים
438848
10:00
הבונים
438849
11:00
הבונים
438850
12:00
הבונים
438851
13:00
הבונים
438852
14:00
הבונים
438853
19:00
הבונים
438854
20:00
הבונים
438855
21:00
הבונים
438856
22:00
הבונים
438857
1
300
3 0
_self /default