הבונים - מגרש

הבונים
דצמבר 2023
3
ראשון
19:00
הבונים
402854
20:00
הבונים
402855
21:00
הבונים
402856
22:00
הבונים
402857
4
שני
19:00
הבונים
402858
20:00
הבונים
402859
21:00
הבונים
402860
22:00
הבונים
402861
5
שלישי
20:00
הבונים
402862
21:00
הבונים
402863
22:00
הבונים
402864
6
רביעי
19:00
הבונים
402865
20:00
הבונים
402866
21:00
הבונים
402867
22:00
הבונים
402868
7
חמישי
19:00
הבונים
402869
20:00
הבונים
402870
21:00
הבונים
402871
22:00
הבונים
402872
8
שישי
08:00
הבונים
402873
09:00
הבונים
402874
10:00
הבונים
402875
11:00
הבונים
402876
12:00
הבונים
402877
13:00
הבונים
402878
14:00
הבונים
402879
19:00
הבונים
402880
20:00
הבונים
402881
21:00
הבונים
402882
22:00
הבונים
402883
9
שבת
08:00
הבונים
402884
09:00
הבונים
402885
10:00
הבונים
402886
11:00
הבונים
402887
12:00
הבונים
402888
13:00
הבונים
402889
14:00
הבונים
402890
19:00
הבונים
402891
20:00
הבונים
402892
21:00
הבונים
402893
22:00
הבונים
402894
דצמבר
10
ראשון
19:00
הבונים
403859
20:00
הבונים
403860
21:00
הבונים
403861
22:00
הבונים
403862
11
שני
19:00
הבונים
403863
20:00
הבונים
403864
21:00
הבונים
403865
22:00
הבונים
403866
12
שלישי
20:00
הבונים
403867
21:00
הבונים
403868
22:00
הבונים
403869
13
רביעי
19:00
הבונים
403870
20:00
הבונים
403871
21:00
הבונים
403872
22:00
הבונים
403873
14
חמישי
19:00
הבונים
403874
20:00
הבונים
403875
21:00
הבונים
403876
22:00
הבונים
403877
15
שישי
08:00
הבונים
403878
09:00
הבונים
403879
10:00
הבונים
403880
11:00
הבונים
403881
12:00
הבונים
403882
13:00
הבונים
403883
14:00
הבונים
403884
19:00
הבונים
403885
20:00
הבונים
403886
21:00
הבונים
403887
22:00
הבונים
403888
16
שבת
08:00
הבונים
403889
09:00
הבונים
403890
10:00
הבונים
403891
11:00
הבונים
403892
12:00
הבונים
403893
13:00
הבונים
403894
14:00
הבונים
403895
19:00
הבונים
403896
20:00
הבונים
403897
21:00
הבונים
403898
22:00
הבונים
403899
1
1 / 1
כניסה רישום 1 he-IL 63 הבונים - מגרש 0 0 1 0 1 Habonim 0
0
דצמבר 2023
3
ראשון
19:00
הבונים
402854
20:00
הבונים
402855
21:00
הבונים
402856
22:00
הבונים
402857
4
שני
19:00
הבונים
402858
20:00
הבונים
402859
21:00
הבונים
402860
22:00
הבונים
402861
5
שלישי
20:00
הבונים
402862
21:00
הבונים
402863
22:00
הבונים
402864
6
רביעי
19:00
הבונים
402865
20:00
הבונים
402866
21:00
הבונים
402867
22:00
הבונים
402868
7
חמישי
19:00
הבונים
402869
20:00
הבונים
402870
21:00
הבונים
402871
22:00
הבונים
402872
8
שישי
08:00
הבונים
402873
09:00
הבונים
402874
10:00
הבונים
402875
11:00
הבונים
402876
12:00
הבונים
402877
13:00
הבונים
402878
14:00
הבונים
402879
19:00
הבונים
402880
20:00
הבונים
402881
21:00
הבונים
402882
22:00
הבונים
402883
9
שבת
08:00
הבונים
402884
09:00
הבונים
402885
10:00
הבונים
402886
11:00
הבונים
402887
12:00
הבונים
402888
13:00
הבונים
402889
14:00
הבונים
402890
19:00
הבונים
402891
20:00
הבונים
402892
21:00
הבונים
402893
22:00
הבונים
402894
דצמבר
10
ראשון
19:00
הבונים
403859
20:00
הבונים
403860
21:00
הבונים
403861
22:00
הבונים
403862
11
שני
19:00
הבונים
403863
20:00
הבונים
403864
21:00
הבונים
403865
22:00
הבונים
403866
12
שלישי
20:00
הבונים
403867
21:00
הבונים
403868
22:00
הבונים
403869
13
רביעי
19:00
הבונים
403870
20:00
הבונים
403871
21:00
הבונים
403872
22:00
הבונים
403873
14
חמישי
19:00
הבונים
403874
20:00
הבונים
403875
21:00
הבונים
403876
22:00
הבונים
403877
15
שישי
08:00
הבונים
403878
09:00
הבונים
403879
10:00
הבונים
403880
11:00
הבונים
403881
12:00
הבונים
403882
13:00
הבונים
403883
14:00
הבונים
403884
19:00
הבונים
403885
20:00
הבונים
403886
21:00
הבונים
403887
22:00
הבונים
403888
16
שבת
08:00
הבונים
403889
09:00
הבונים
403890
10:00
הבונים
403891
11:00
הבונים
403892
12:00
הבונים
403893
13:00
הבונים
403894
14:00
הבונים
403895
19:00
הבונים
403896
20:00
הבונים
403897
21:00
הבונים
403898
22:00
הבונים
403899
1
300
3 0
/default