קצף סינטטי חיפה

אוקטובר 2023
1
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385375
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385379
2
שני
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385384
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385385
3
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385392
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385393
4
רביעי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385402
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385403
5
חמישי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385412
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385413
6
שישי
7
שבת
אוקטובר
8
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385981
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385986
9
שני
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385982
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385987
10
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385983
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385988
11
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385984
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385989
12
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385985
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385990
13
שישי
14
שבת
אוקטובר
15
ראשון
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
389999
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390004
16
שני
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
390000
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
390005
17
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
390001
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390006
18
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
390002
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
390007
19
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
390003
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390008
20
שישי
21
שבת
אוקטובר
22
ראשון
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
390857
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390862
23
שני
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
390858
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
390863
24
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
390859
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390864
25
רביעי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
390860
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390865
26
חמישי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
390861
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
390866
3
1 / 1
כניסה רישום 0 he-IL 70 קצף סינטטי חיפה 0 0 0 0 1 kezef 0
0
אוקטובר 2023
1
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385375
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385379
2
שני
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385384
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385385
3
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385392
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385393
4
רביעי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385402
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385403
5
חמישי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385412
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385413
6
שישי
7
שבת
אוקטובר
8
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385981
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385986
9
שני
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385982
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385987
10
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385983
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385988
11
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385984
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385989
12
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385985
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385990
13
שישי
14
שבת
אוקטובר
15
ראשון
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
389999
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390004
16
שני
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
390000
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
390005
17
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
390001
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390006
18
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
390002
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
390007
19
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
390003
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390008
20
שישי
21
שבת
אוקטובר
22
ראשון
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
390857
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390862
23
שני
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
390858
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
390863
24
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
390859
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390864
25
רביעי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
390860
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390865
26
חמישי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
390861
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
390866
3
0 0
/default