קצף סינטטי חיפה

דצמבר 2023
3
ראשון
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
400572
4
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
400568
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
400573
5
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
400569
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
400574
6
רביעי
7
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
400571
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
400576
8
שישי
9
שבת
דצמבר
10
ראשון
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
403244
11
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
403240
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
403245
12
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
403241
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
403246
13
רביעי
14
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
403243
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
403248
15
שישי
16
שבת
דצמבר
17
ראשון
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
404249
18
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
404245
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
404250
19
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
404246
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
404251
20
רביעי
21
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
404248
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
404253
22
שישי
23
שבת
דצמבר
24
ראשון
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
405319
25
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
405315
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
405320
26
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
405316
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
405321
27
רביעי
28
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
405318
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
405323
3
1 / 1
כניסה רישום 0 he-IL 70 קצף סינטטי חיפה 0 0 0 0 1 kezef 0
0
דצמבר 2023
3
ראשון
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
400572
4
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
400568
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
400573
5
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
400569
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
400574
6
רביעי
7
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
400571
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
400576
8
שישי
9
שבת
דצמבר
10
ראשון
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
403244
11
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
403240
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
403245
12
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
403241
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
403246
13
רביעי
14
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
403243
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
403248
15
שישי
16
שבת
דצמבר
17
ראשון
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
404249
18
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
404245
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
404250
19
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
404246
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
404251
20
רביעי
21
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
404248
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
404253
22
שישי
23
שבת
דצמבר
24
ראשון
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
405319
25
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
405315
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
405320
26
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
405316
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
405321
27
רביעי
28
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
405318
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
405323
3
0 0
/default